Επικοινωνία

Εργαστήρια Γλυκών – Ζυμαρικών & Παραδοσιακών προϊόντων

Αφοί Γ. Τσέκα Ο.Ε Επαρχιακή οδός Καρκαλού – Δημητσάνας
Τηλ.: 27950 31189   –   Κιν.: 6947 029953  –  Fax  27950 31189
E-mail: filemata.dimitsanas@yahoo.gr

Facebook : Φιλέματα Δημητσάνας

Χάρτης πρόσβασης

ΦΙΛΕΜΑΤΑ